GIỚI THIỆU "shinno.vn"

Phone:

img:

priceRange:

41A Thái Thị Bôi Sơn Trà, Đà Nẵng
shinno.vn

url:

logo:

sameAs:

sales,
photo of Mộc Dưỡng Mi Shinno Hvnet
HVNET Company
hvnet@info.com
41A Thái Thị Bôi
Sơn Trà , Đà Nẵng , 550000 Việt Nam
+84915328639

This hCard created with the hCard creator.

entry-content:

bookmark:

Chị Phương 35 tuổi
4.3 (86.96%) 23 votes

Chị Phương 35 tuổi

Aug 26, 2018 by anonymous photo of 'Chị Phương 35 tuổi' ★★★★★

Thường xuyên gắn mi giả, đi nối mi rất tốn thời gian, mà phiền hơn là mi thật rụng hết, chán lắm. Tình cờ được chị bạn giới thiệu cho chai serum dưỡng mi Shinno, ban đầu cũng tặc lưỡi chẳng tin đâu, nhưng chị kia bảo là xài tốt lắm nên cũng lấy đại về xài thử. Trời ơi, sau một tháng không tin vào mắt mình luôn, mi chị dài mà dày lắm, lại còn bóng mượt và rất chắc khỏe, không ngờ sản phẩm này lại hiệu quả đến vậy, nên chia sẻ luôn cho mọi người để mình cùng đẹp nè (cười tươi).

This hReview brought to you by the hReview Creator.

Chị Phương 35 tuổi

Chị Phương 35 tuổi
Tuyệt Vời

Thường xuyên gắn mi giả, đi nối mi rất tốn thời gian, mà phiền hơn là mi thật rụng hết, chán lắm. Tình cờ được chị bạn giới thiệu cho chai serum dưỡng mi Shinno, ban đầu cũng tặc lưỡi chẳng tin đâu, nhưng chị kia bảo là xài tốt lắm nên cũng lấy đại về xài thử. Trời ơi, sau một tháng không tin vào mắt mình luôn, mi chị dài mà dày lắm, lại còn bóng mượt và rất chắc khỏe, không ngờ sản phẩm này lại hiệu quả đến vậy, nên chia sẻ luôn cho mọi người để mình cùng đẹp nè (cười tươi).

Thường xuyên gắn mi giả, đi nối mi rất tốn thời gian, mà phiền hơn là mi thật rụng hết, chán lắm. Tình cờ được chị bạn giới thiệu cho chai serum dưỡng mi Shinno, ban đầu cũng tặc lưỡi chẳng tin đâu, nhưng chị kia bảo là xài tốt lắm nên cũng lấy đại về xài thử. Trời ơi, sau một tháng không tin vào mắt mình luôn, mi chị dài mà dày lắm, lại còn bóng mượt và rất chắc khỏe, không ngờ sản phẩm này lại hiệu quả đến vậy, nên chia sẻ luôn cho mọi người để mình cùng đẹp nè (cười tươi).